Close

Opheffing CGVS

Geachte leden,

Het bestuur van v.v. Poolster heeft kennis genomen van het besluit van de algemene ledenvergadering van Christelijke Gymnastiek Verenging Spijk (CGVS) dat zij hun vereniging gaan opheffen. Het bestuur van v.v. Poolster is van mening dat wij als voetbalvereniging onze verantwoording moeten nemen om de sportvoorziening in Spijk te waarborgen. Dit houdt concreet in dat wij als bestuur een besluit hebben genomen om voetbalvereniging Poolster te wijzigen in sportvereniging Poolster. Dit laatste moet natuurlijk worden bekrachtigd door de algemene ledenvergadering van v.v. Poolster.

Donderdag 14 juli is er weer een vergadering van CGVS waar de leden wordt voorgesteld om de weg in te slaan die het bestuur van v.v. Poolster voorstelt. Indien deze weg wordt omarmd dan schrijft het bestuur van v.v. Poolster een algemene ledenvergadering uit om de leden van v.v. Poolster voor te stellen om een sportvereniging Poolster te worden.

De verdere toelichting en het toekomstperspectief wordt op deze vergadering vanzelfsprekend toegelicht.

 

Hartelijke groet,

Het Bestuur
Voorzitter
Edward Stulp