Close

Doelstelling Club van €20 krijgt vorm

De doelstelling voor de Club van €20 is dit keer ; de realisatie van een grote televisie in de kantine, met in het verlengde daarvan een kleiner scherm in bestuurskamer en in de hal van de kleedkamers.

De afgelopen maanden zijn commissieleden druk bezig geweest met het uitzoeken van alle  mogelijkheden op allerlei gebieden. Diverse zaken zijn hierbij benaderd om met een aanbod te komen en om mee te denken in de materie. Vandaag kunnen we u melden dat er nieuws is !

Aanstaande donderdag 8 oktober zal de installatie van TV in de kantine alsmede de schermen in hal en bestuurskamer worden geïnstalleerd. Continue kunnen op alle schermen relevante informatie worden getoond zoals het wedstrijdprogramma, uitslagen, clubnieuws, sponsorteksten, foto’s maar ook de kleedkamer- en veldindeling voor de betreffende speeldag.

Mede dankzij de medewerking van Expert Boersma uit Delfzijl, die met ons een vijfjarige sponsorverbintenis is aangegaan, hebben we, samen met de inkomsten uit de Club van €20, bovenstaande nu gerealiseerd. Hiertoe is besloten omdat er nu een goede aanbieding werd gedaan die we niet konden weigeren. Het bestuur heeft besloten om een deel van de kosten voor te schieten

Dit ondanks het feit dat de Club van €20 nog steeds aan het sparen is! De periode wordt nog niet afgesloten en u bent nog steeds van harte welkom om deel te nemen aan de Club van €20 Het zou natuurlijk mooi zijn als ons bord in de kantine vol komt voor deze aflevering

Na de bazaar [op 10 oktober as.] zal een geschikt moment worden gekozen om Expert Boersma en leden van de Club van €20 uit te nodigen en officieel de overhandiging te laten plaatsvinden. Betrokkenen zullen spoedig bericht hierover mogen ontvangen

Namens het bestuur zeggen we iedereen die zich heeft ingezet of deel heeft genomen veel dank en we hopen dat we gezamenlijk op deze wijze ook in de toekomst zaken kunnen blijven realiseren!

Expert Boersma Delfzijl