Close

Herinnering lidmaatschap opzeggen voor 15 december

Het bestuur heeft in mei van dit jaar het besluit genomen dat 2 x per jaar het lidmaatschap opgezegd kan worden. Dit kan vóór 15 december en vóór 30 juni. Bij een afmelding voor 15 december bent u een half jaar contributie verschuldigd aan de vereniging. Dit besluit heeft het bestuur genomen om de ouders tegemoet te komen van kinderen die het voetballen toch niet zo leuk vinden als gedacht.

Dus bent u van plan om het lidmaatschap voor uw kind of van u zelf op te zeggen doe dit dan vóór 15 december. Dit kan via de website bij het tabblad vereniging, lidmaatschap en dan afmelden lid (voetbal). Alleen afmeldingen via deze weg worden gehonoreerd.

Met vriendelijke groet,

Bestuur vv Poolster