Close

Nieuws uit het bestuur (januari 2020)

Op maandag 13 januari heeft het bestuur de eerste vergadering van 2020 gehouden. Tijdens deze vergadering zijn weer veel zaken besproken en een aantal zaken willen wij graag met u/jullie, de leden van vv Poolster, delen.

Op korte termijn wordt er een enquête gehouden onder alle leden en ouders/verzorgers van de jeugdleden. Door middel van deze enquête hoopt het bestuur meer zicht te krijgen op wat er leeft onder de leden. Daarnaast geeft het inzicht in welke vrijwilligerstaken mogelijk het beste bij u zouden passen qua werkervaring of interesse. Het bestuur hoopt uiteraard op een grote respons.

Er is dit jaar geen nieuwjaarsvisite gehouden en dat is gemist door de leden. Er is besloten dat elke 1e zaterdag van januari de dag wordt dat de nieuwjaarsvisite wordt gehouden. Het samen sporten en het gezellig samen zijn zullen gecombineerd gaan worden.

Op 14 maart wordt NLdoet gehouden. Poolster heeft zich hiervoor opgegeven en de activiteit zal zijn het opknappen van ons buitenmeubilair. Dit vindt plaats van 10.00-13.00 uur.

Alje Boer is gestopt met zijn werkzaamheden als financieel administrateur per 1 januari. We willen vanaf deze plek Alje hartelijk bedanken voor zijn jarenlange inzet als financieel administrateur. Tina gaat de werkzaamheden waarnemen totdat er een penningmeester is benoemd.

Het bestuur houdt op 27 februari 2020 de algemene ledenvergadering. Dit is wat later dan u gewend bent. Binnenkort kunt u de agenda lezen op de site, dit zal zijn na de volgende bestuursvergadering van 10 februari.

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen op de website wordt Jeroen de Groot het volgende seizoen onze hoofdtrainer. Dit is voor 1 seizoen met de intentie tot verlengen bij wederzijdse tevredenheid.

Binnenkort worden de shirts uitgereikt aan onze voetbaldames. Wanneer de precieze datum bekend is zullen wij deze naar u communiceren. Vanaf deze plek hartelijke dank voor de sponsoren Timmers Bouw & Klussenbedrijf en schoonheidssalon Mooi! bij Saskia.

Lijkt het u het leuk om een kantinedienst te draaien of bent u nieuwsgierig of dat iets voor u is laat het dan ons weten. Bij belangstelling neem dan contact op met Tina Vegter of via de mail kantine@vvpoolster.nl

Ik, Ingrid Stoppels, heb in de vergadering van 30 september aangegeven per direct te stoppen als bestuurslid. Sinds november 2018 zat ik in het bestuur en heb de afgelopen tijd gemerkt dat ik niet de juiste persoon ben op de juiste plek. Ik voel mij meer op mijn gemak in een ondersteunende rol en niet op de voorgrond zoals bestuurswerk dat met zich meebrengt. Uiteraard respecteert het bestuur mijn besluit maar vinden zij het ook jammer. Ik zal het bestuur secretarieel blijven ondersteunen door het maken van verslagen en het schrijven van artikelen op de website namens het bestuur.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur