Close

SPOED : Pasfoto’s inleveren !

De volgende spelers worden met spoed verzocht om een pasfoto in te leveren. De pasfoto zal worden bevestigd op het aanvraagformulier spelerspas van de KNVB en wordt een nieuwe of vervangende pas aangevraagd.

Dit is de tweede oproep en willen jullie straks voetballen, dan is een geldige spelerspas nodig. Lever je geen foto in, kom dan niet klagen als er geen pas is en je niet mag spelen !  (de pasfoto's van de andere spelers zijn al verzonden naar de KNVB)

Zorgt u voor een pasfoto van normaal formaat volgens geldende wettelijke regels. Het hoofd van de spelers op de foto mag niet groter zijn dan 26mm breedte en 34 mm hoogte omdat het in een kader moet passen

De volgende spelers hebben nog geen pasfoto ingeleverd :

LXRF957              Bos, Jeffrey                         14-09-1998          Veld prolongatie (18-08-2014)

GMSM61K            Doddema, Marwin             30-04-1998          Veld prolongatie (30-06-2014)

GLVS62R             Mercuur, Siebren               10-08-1998          Veld prolongatie (30-06-2014)

GLNQ15H            Vriend, Robbin                   14-04-1998          Veld prolongatie (30-06-2014)

Ook de nieuw aangemelde leden, ouder dan 10 jaar, dienen z.s.m. een pasfoto in te dienen. Zij krijgen deze week een e-mail waarin de aanmelding wordt bevestigd en worden attent gemaakt op het inleveren van de foto.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te zorgen voor het inleveren van uw pasfoto. Indien geen pasfoto wordt ingeleverd, kan geen spelerspas worden aangevraagd en uiteindelijk kan de spelers niet aan wedstrijden deelnemen.

Inleveren graag in gesloten enveloppe, voorzien van naam speler met geboortedatum, bij :

A. van Gennip, mw. Evers-Dijkhuizenlaan 35 in Spijk