jo12-vvPoolster
Leider
Pieter Stoppels
Tel.: 06 57591011
Leider
Edwin Hoeksema
Tel.: 06 12210934
Trainer
Pieter Stoppels
Tel.: 06 57591011
Leider
Klaas Stielstra
Tel.: 06 37270106
Trainer
Klaas Stielstra
Tel.: 06 37270106