Close

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering vv Poolster

Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering van vv Poolster, te houden op 12 maart 2020.

Hierbij zal onderstaande agenda worden gehanteerd:

Algemene Ledenvergadering vv Poolster

Datum: donderdag 12 maart 2020
Aanvang: 20.45 uur

Locatie: Kantine v.v. Poolster

Agenda:
1. Opening
2. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 27 november 2018
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
5. Financieel verslag van de penningmeester
6. Verslag externe accountant
7. Vaststelling contributie
8. Vaststelling begroting
9. Pauze
10. Aftreden Ingrid Stoppels als secretaris
11. Wat verder ter tafel komt
12. Rondvraag
13. Sluiting

www.mersinlist.com | adana escort | eskisehires.com