Close

Update Nieuwbouw (mei 2021)

Vandaag, 6 mei 2021, hebben we een overleg gehad over de nieuwbouw en gelukkig kunnen we weer een aantal dingen met u delen.

Een aantal architecten, installatieadviseurs en constructeurs is uitgenodigd om een offerte te maken. De stukken moeten op 12 mei binnen zijn. De ingekomen stukken worden vervolgens op 20 mei besproken en beoordeeld. Eind mei weten we dus waarschijnlijk welke architect, installatieadviseur en constructeur de nieuwbouw gaat uitvoeren. De bedrijven die aangeschreven zijn, maken op basis van het plan van eisen hun stukken.
We zijn verheugd u te kunnen melden dat we op het nieuwe complex een mooie grote kantine krijgen. De kantine zal ruim 10m² groter zijn dan de huidige kantine. Verder komt er natuurlijk een moderne keuken in, inclusief een magazijn. Deze zal 25m² worden. Verder hebben we gekozen voor een invalidentoilet, waar de dames ook gebruik van kunnen maken en daarnaast een vast toilet voor de dames. Bij de heren komen twee urinoirs en één vast toilet. De bestuurskamer zal net zo groot worden als de huidige bestuurskamer. Het complex zal zeven mooie kleedkamers krijgen (inclusief 2 kleedkamers voor gym). De kleedkamers worden net zo groot als de huidige kleedkamers. Verder kunnen we melden dat we twee scheidsrechterskamers en een massage- EHBO-ruimte krijgen.
De wens is om de bouw in één keer te doen. Dat betekent dat het huidige complex (kantine en kleedkamers) in één keer zal worden afgebroken. Consequentie is wel dat we dan geen kantine en kleedruimtes meer hebben, maar er zijn al mooie oplossingen voorbij gekomen, hoe we zo goed mogelijk met deze situatie om kunnen gaan. Zodra hier meer over bekend is, melden we dit.
Het kaartverkoophok blijft in eerste instantie staan. In het plan van eisen is genoemd dat het gebouwtje wel bij de nieuwbouw moet passen. Is dit niet het geval, dan zal de architect het gebouw moeten aanpassen/opfleuren. Ook hebben we het nog gehad over een kalkhok. De huidige ruimte is niet vorstvrij en dat is erg vervelend. In het plan van eisen is genoemd dat er een kalkhok moet komen dat vorstvrij is.
De huidige gymzaal zal blijven staan, totdat het nieuwe complex er staat. Zo kan het onderwijs te allen tijde gebruik maken van de gymzaal.
Tijdens het gesprek dat we met een delegatie van de volleyballers hadden, werd gevraagd naar een beachvolleybalveld. Dit hebben we in de bouwvergadering meegenomen en de komende weken wordt onderzocht of dit haalbaar is. Het veld zou dan eventueel op de plaats komen, waar nu de gymzaal staat.
De bouw zal, indien alles in één keer wordt afgebroken, zo`n 8 tot 10 maanden duren. De planning is dat het nieuwe complex er in december 2022 staat. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat alles dan mee moet zitten. Daar gaan we vooralsnog gewoon vanuit.
De volgende bouwvergadering is op 3 juni en we hopen dan weer met een nieuwe update te kunnen komen.