Close

Vaststelling contributie en kledingfonds

Beste leden v.v. Poolster

 

Tijdens de algemene ledenvergadering van v.v. Poolster van vrijdag 11 december j.l.

hebben wij met toestemming van onze leden het volgende besloten:

Onderstaande wijzigingen: ( Ingaande 01 januari 2016)

 

Contributieverhoging incl . bij leeftijdscategoriewijziging ingaande volgende maand

i.p.v. het volgend halfjaar.

 

Instellen kledingfonds (spelende leden)

 

Betaling vooraf i.p.v. achteraf.

Per 01 jan 2016 contributie  :

 

Pupil leeftijd                     was  €  65,00  per seizoen wordt € 69,00

Junior leeftijd                   was €   100,00 per seizoen  wordt € 105,00

Senior leeftijd                   was €  165,00 per seizoen wordt € 174,00

 

Een kledingfonds wordt ingesteld.

Nog niet zolang geleden diende  je zelf je kleding aan te schaffen als je lid werd

van de club. Vandaag de dag wordt het door de vereniging geregeld.

Ook wordt het steeds moeilijker om kledingsponsoren te vinden.

Daarom zullen wij het ( deels ) gaan bekostigen uit dit fonds .

Tarief kledingfonds met ingang van dit seizoen:

 

Spelend Seniorlid     € 12,00 per seizoen  = € 1,00 per mnd.

Jeugdlid                      €   6,00 per seizoen  = € 0,50 per mnd.

 

De hierboven vermelde contributiebedragen zijn exclusief het kledingfonds

 

Als laatste vragen wij u aandacht voor het volgende:

Een deel van onze leden betaalt de contributie altijd maandelijks.

Deze categorie regelt dit zelf via telebankieren .

Wij zouden graag zien dat een ieder dit gaat doen.

Een groot deel betaalt echter ook de contributie achteraf per halfjaar .

 

Met ingang van 01 01 2016 vragen wij u het bedrag vooraf te voldoen.
Of per maand vooraf  ( u dient dit zelf via internetbankieren te regelen )of het gehele halfjaar vooraf.

 

De reden hiervan.?

Veel verenigingen in onze omgeving hanteren deze regel al en het is eigenlijk ook vanzelfsprekend .Daarnaast moet u weten dat gedurende het jaar onze vereniging veel  terugkerende maandelijkse kosten heeft te voldoen. Op deze manier ontstaat meer evenwicht in onze financiën.

Een dezer dagen ontvangt u van de penningmeester bericht.
Wij begrijpen dat het een en ander voor u een extra handelingzal zijn maar hopen op uw begrip

Het bestuur vv poolster