Close

Vernieuwde opleidingsstructuur arbitrage

Iedere wedstrijd passende arbitrage, dat is waar de KNVB naar streeft. Om dit te kunnen realiseren heeft de KNVB haar opleidingenaanbod vanaf volgend seizoen vernieuwd; een verkorte BOS-opleiding en de introductie van de opleiding SO III. Sebastiaan Kleijburg, beleidsmedewerker scheidsrechterszaken, legt uit.

Wat gaat er veranderen?
Scheidsrechters die 11 tegen 11-wedstrijden willen fluiten, kunnen deelnemen aan een vernieuwde BOS-opleiding. Deze vernieuwde opleiding bestaat uit vier bijeenkomsten, waarin de focus ligt op ‘verkopen’ van beslissingen, toepassen van de spelregels en volgen en positie kiezen. De opleiding is vooral gericht op het fluiten van 11 tegen 11-wedstrijden bij C-pupillen en D-junioren. Scheidsrechters die de opleiding met zeer goed gevolg afleggen, krijgen een positieve beoordeling van hun docent. Met deze positieve boordeling kunnen scheidsrechters die de ambitie hebben om KNVB-scheidsrechter te worden, verder leren. De opleiding SO III is hiervoor geïntroduceerd.

Wat is het verschil met de oude BOS-opleiding?
Voorheen werd niet gekeken naar de ambities van de cursisten. Zo werd slechts 20 % van de cursisten KNVB –scheidsrechter. De meeste cursisten deden de opleiding om dienstbaar te kunnen zijn aan de eigen vereniging. Dat juichen we als KNVB toe en om beter op deze behoefte in te spelen, hebben we de duur van de vernieuwde BOS, op verzoek van verenigingen, van zeven naar vier bijeenkomsten verkort.

Waar komt de focus te liggen bij de SO III?
Bij de SO III staat veel meer centraal wat het betekent om KNVB-official te zijn. Want je komt niet meer bij je eigen club met dezelfde bekende gezichten, maar je gaat op bezoek bij een club. Daarom is het belangrijk dat je je gedraagt als vertegenwoordiger van de KNVB.

Daarnaast krijg je als KNVB-scheidsrechter te maken met prestatief voetbal. Daarom staan onderwerpen als gedrag, houding en persoonlijkheid centraal tijdens de cursus, naast het technische aspect van het fluiten.

De SO III zal, net als de vernieuwde BOS, uit vier bijeenkomsten bestaan. De praktijkervaring speelt hier een grote rol; we streven naar acht praktijkmomenten met een praktijkbegeleider. In de oude BOS-opleiding waren dit er drie. Aan de hand van deze praktijkervaring wordt gekeken op welk niveau de scheidsrechter kan instromen bij de KNVB. Dit betekent ook dat de startgroep komt te vervallen

Ook betekent dit dat de rol van de praktijkbegeleiders veel groter zal worden. Doordat zij meer betrokken zijn bij de ontwikkeling van de scheidsrechter kunnen zijn ook beter terugkoppelen aan de docenten waar de aandachtsgebieden liggen.

Wat gaat er komende tijd gebeuren?
De eerste SO III-opleidingen gaan in april van start in de districten Oost en West I, waar ook de pilot voor de vernieuwde BOS gedraaid heeft. Vanaf volgend seizoen, seizoen 2015/2016, zal de opleiding ook in de overige districten starten.

BRON : KNVB.nl