Close

Welkom terug!

De vakantie is voor veel mensen weer voorbij en onze jeugdleden gaan weer naar school. En gelukkig staat het nieuwe voetbalseizoen voor de deur. De eerste trainingen en eerste wedstrijden zijn geweest. Welkom terug bij vv Poolster! Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft mogen beleven. En nu met frisse moed er tegenaan.

Wij willen als het bestuur graag aandacht voor ons ledenbestand die vermeld staat in Sportlink. Jose Hofstee verzorgt de aan- en afmeldingen voor onze vereniging. De nieuw aangemelde leden hebben een mail van haar ontvangen. Uiteraard bestaat onze vereniging uit leden die al jarenlang lid zijn. Van deze groep zijn er velen die verhuisd zijn naar een ander adres. Wij willen alle leden oproepen om de eigen adresgegevens via de voetbal.nl app na te gaan. Mochten de getoonde gegevens niet kloppen dan deze graag wijzigen. Dit doe je op de volgende manier:
– open de voetbal.nl app
– klik op persoonlijk
– klik op instellingen
– klik op mijn contactgegevens
– gegevens wijzigen
Alvast hartelijke dank, samen zorgen wij er voor dat ons ledenbestand juist is.

In het nieuwsbericht van mei heeft u kunnen lezen dat het bestuur het besluit heeft genomen dat 2 x per jaar het lidmaatschap opgezegd kan worden. Dit kan voor 15 december en voor 30 juni. Bij een afmelding voor 15 december bent u een halfjaar contributie verschuldigd aan de vereniging. Dit besluit heeft het bestuur genomen om de ouders tegemoet te komen van kinderen die het voetballen toch niet zo leuk vinden als gedacht. We willen op deze manier er nogmaals aandacht voor vragen.

Wij vinden het ontzettend leuk dat er op de site verslagen van wedstrijden geplaatst worden. Mocht u bij uw zoon of dochter hebben gekeken tijdens de wedstrijd en kunt u daar een kort verslag van schrijven (eventueel met foto’s) dan heel graag. Op die manier maken we samen van de website iets leuks. Kopij kunt u mailen naar:
website@vvpoolster.nl
Daarnaast is het bestuur nog bezig met het invullen van de website.

Op maandag 30 september houdt het bestuur het eerste inloopmoment tijdens de bestuursvergadering. U bent van harte welkom van 19.15-19.45 uur in de bestuurskamer. Hebt u vragen of zijn er zaken die u graag wilt bespreken, schroom dan niet en maak gebruik van het inloopmoment.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur.