Close

Wij slaan de handen ineen! (2)

Op 23 april jl. hebben wij melding gemaakt van het bestuursbesluit een fusie aan te gaan tussen de jeugdafdelingen van vv Poolster en vv Holwierde. Terugkijkend is het woord “fusie” wat ongelukkig gekozen. De intentie is om een samenwerking te bewerkstelligen tussen beide jeugdafdelingen.
Het gaat dan ook om een SJO (Samenwerkende JeugdOpleiding).

De bedoeling was om in de Algemene Ledenvergadering van 12 maart jl u te informeren over dit proces. Door de coronamaatregelen hebben wij helaas de ALV moeten cancelen.

Heeft u vragen, stel ze dan gerust via secretaris@vvpoolster.nl

Met vriendelijke groet,

Bestuur vv Poolster