V.V. Poolster kent een aantal commissies met enthousiaste vrijwilligers. Op deze pagina vindt u de commissies die binnen de voetbalclub actief zijn.
Pagina wordt aangevuld!

Sponsorcommissie

Sponsoring vv Poolster

Poolster is opgericht op 13 juli 1933 en is een begrip in Spijk en weide omgeving. Poolster staat voor sfeer en gezelligheid, maar zeker ook voor prestatie.
Sponsoring is een essentieel onderdeel van onze vereniging. Sponsorinkomsten zijn naast contributie en kantineopbrengsten een belangrijke inkomstenbron voor onze vereniging.
Dankzij deze aanvullende fondsen kunnen we contributies betaalbaar houden  en onze doelstellingen op zowel sportief als sociaal gebied realiseren.
De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor alle “commerciële activiteiten“ binnen onze vereniging. Dit om wildgroei van sponsoring tegen te gaan, de belangen van bestaande sponsoren te beschermen en te promoten en uniformiteit te hebben binnen vv Poolster.
Sponsoren zijn altijd welkom en mogen aangedragen worden door leden, maar om de belangen van alle partijen goed te kunnen behartigen is het van belang dat het via de sponsorcommissie loopt.
Deze ambities kunnen we niet realiseren zonder de inzet van onze leden, vrijwilligers en maatschappelijke partners. Door middel van sponsoring kunt u als bedrijf of ondernemer de maatschappelijke partner worden van vv Poolster. Wij beogen met de sponsoring een samenwerking, waarbij zowel de sponsor als vv Poolster voordeel behalen.
We bevelen onze sponsoren ook van harte bij onze leden aan en proberen als club ook ons steentje, waar het kan, er aan bij te dragen.
Ook proberen we met regelmaat een sponsoravond te organiseren om onderling te netwerken en de banden te verstevigen.

Sponsorcommissie vv Poolster
Alje Boer, Klaas Kooistra, Dennis Smit en Klaas ter Veer

Info: sponsoring@vvpoolster.nl of
Klaas Kooistra 06-51473596

Toernooicommissie

Wat is de toernooicommissie:

Hallo! Wij zijn de toernooicommissie (Henk Koerts, Sander Swijghuizen, Peter Westerhuis & Niels Smit). Wij als toernooicommissie organiseren jaarlijks clubdag, oudjaarstoernooi en het Poolster zomertoernooi. Dit pakken wij jaarlijks met veel plezier op. Mochten er leuke of nieuwe activiteiten bedacht worden door u, dan staan wij altijd open voor nieuwe alternatieven. Mocht u geïnteresseerd zijn in het deelnemen in onze commissie, of heeft u vragen over onze commissie of onze activiteiten, dan kunt u bij een van de leden van de commissie terecht.

Groet, de Toernooicommissie

Seniorencommissie

De seniorencommissie is verantwoordelijk voor de coördinatie en afstemming tussen de - trainers, leiders en spelers - van de seniorenteams.

De commissie is samengesteld uit functionarissen van de elftallen en bestuur, te weten:

André van Gennip, Sander Dijkman, Erwin Heun, Klaas Kooistra en Peter Stuve.

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de teambezetting bij de jeugd en is betrokken bij het aanstellen van trainers en leiders van jeugdteams.

De betrokken vrijwilligers coördineren de samenwerking van de jeugd tussen v.v. Holwierde en v.v. Poolster, zoals dat de afgelopen seizoenen vorm heeft gekregen.

De commissie bestaat dan ook uit leden van beide verenigingen, namelijk:

Maarten Jan Bos, Henk Koerts, Edwin Kuiper, Frans Ritsema, Ger Bathoorn en Monique Kats-Flikkema.

Kantinecommissie

De kantinecommissie zorgt voor het goed reilen en zeilen van de kantine. Dit gaat van het vaststellen van het assortiment van de kantine, de inkoop, de verkoopprijzen tot het opstellen van een schema voor taakdiensten (bardiensten en schoonmaakdiensten). De commissieleden zijn Robert Molenberg, Renate Oldenburger, Zwannie Pijper en Jeroen Schrikkema.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert diverse activiteiten gedurende het seizoen zowel voor jeugd als volwassenen.

Te denken valt aan de organisatie van de bingo, het Sinterklaasfeest, paaseieren zoeken voor onze jongste leden, deelname aan de Spijkster jaarmarkt, een bazaar of verloting en de vrijwilligersavond maar ook de organisatie van de verkoop van broodjes hamburger of worst tijdens een thuiswedstrijd. De commissie bestaat uit de volgende personen:

Annelies Buitenwerf, Betsy van Dam, Angela Flikkema, Tanja Koerts, Ria van Kooten, Angèl Lips, Elles Rozeboom en Merel van der Wal

Volleybalcommissie

Poolster is niet alleen maar voetbal! Sinds enkele jaren is ook het volleyballen onder deze vlag te beoefenen.

Elders op deze website kunt u veel meer informatie over het volleybal vinden. Ron Mulder is aanspreekpunt van de groep.

Mediacommissie

Er is een groep actief die de communicatie verzorgt via de website en (social) media als Facebook en Instagram.

Deze zogenaamde mediacommissie bestaat uit Thom Bos, André van Gennip, Klaas Kooistra, Peter van Kooten, Patrick Reitsema en Niels Smit.

De accommodatiecommissie is mede verantwoordelijk (samen met de gemeente) voor het onderhoud van de velden en zorgt daarnaast voor het onderhoud van de accommodatie en de bebouwing (kantine en kleedkamers). Iedere vrijdagochtend komt de onderhoudsploeg bij elkaar op het sportpark om klussen uit te voeren. Eltje Pijper is aanspreekpunt voor de onderhoudsploeg. Jan Brontsema is, als consul, aanspreekpunt voor de velden. Henk Buitenwerf en Kees Dijkman complementeren deze commissie. Gelukkig zijn er regelmatig helpende handen van andere vrijwilligers, wat het werk lichter maakt. 

Commissie nieuwbouw

Naast de reguliere werkzaamheden is een aanvullende commissie aangesteld, dat zorg draagt voor de begeleiding en monitoring van de nieuwbouw. Ook zullen werkzaamheden, behorend bij de nieuwbouw, door Poolster-vrijwilligers worden uitgevoerd. Als commissieleden nieuwbouw zijn Peter van Kooten, Hendrik Moesker en Eltje Pijper aangewezen.

 

Verduurzamingscommissie

Niet alleen wordt in samenwerking met de gemeente Eemsdelta gewerkt aan een nieuwe sportaccommodatie, ook zal worden uitgezocht of en hoe de vereniging kan verduurzamen. Ook daarvoor is een commissie in het leven geroepen. Zij gaan uiteindelijk een advies uitbrengen met mogelijke verbeteringen. Deze commissie bestaat uit Hendrik Moesker, Eltje Pijper, Frans Ritsema en Robert Vegter.