Met trots eert voetbalvereniging Poolster hier haar Ereleden.

Vrijwilligers zijn de kurk waarop v.v. Poolster drijft. Zonder al onze bestuurders, commissieleden, scheidsrechters, trainers, begeleiders, terreinknechten, bar mensen en ga zo maar door zou er geen wedstrijd gespeeld worden. v.v. Poolster koestert al deze mensen die zich vrijwillig verdienstelijk maken en gemaakt hebben gedurende de rijke historie van onze vereniging.

Een aantal leden hebben zeer veel voor de vereniging betekend en hebben hiervoor een extra waardering gekregen door middel van een erelidmaatschap.

Hieronder een overzicht van alle ereleden van Poolster:

Dhr. Gerard Buiskool Leeuwma (in memoriam) is bestuurslid geweest tussen 1952-1985,  waarvan 32 jaar als voorzitter. Gedurende deze periode is hij betrokken geweest bij vele hoogtepunten binnen de vereniging, waaronder de bouw van het gymgebouw met kleedkamers en de aanleg van Sportpark Oldencate. Dhr. Buiskool Leeuwma is benoemd als erelid bij de viering van het 40-jarig bestaan van de vereniging in 1973. Daarnaast heeft de KNVB dhr. Buiskool Leeuwma de Gouden Speld toegekend.

Dhr. Eijse Mollema (in memoriam) was lid sinds 1954. Gedurende zijn lidmaatschap heeft hij meerdere functies binnen de vereniging uit mogen voeren. Tussen 1986 en 1995 was hij onder andere actief als consul en leider van het tweede elftal.
Bestuurlijk is dhr. Mollema actief geweest tussen 1974 en 1992. Tijdens de viering van het 60-jarig bestaan in 1993 is dhr. Mollema benoemd als erelid.

Dhr. Jan van der Ploeg is reeds lid sinds 1958. Gedurende zijn lidmaatschap heeft hij meerdere functies binnen de vereniging uitgevoerd, waaronder: bestuurslid, kantinebeheer, elftalleider en was actief als consul van 1995 tot 2000. Hij is bestuurslid geweest tussen 1975 en 1995. In 1993 is dhr. van der Ploeg benoemd als erelid tijdens het 60-jarig bestaan van de vereniging.

Dhr. Peter Zandt is vele jaren actief geweest binnen onze vereniging. In 1962 begon hij zijn carrière bij v.v. Poolster. In totaal heeft hij maar liefst 1514 wedstrijden gespeeld, waarvan 778 in het eerste elftal. Gedurende zijn carrière is hij ook trainer geweest tussen 1974 en 1977, waarbij hij tussen 1972 en 1978 fungeerde als trainer van de dames. Bestuurlijk is hij actief geweest als penningmeester tussen 1978 en 1992. In 1993 werd dhr. Zandt benoemd als erelid bij het 60-jarig bestaan. In 2003 is dhr. Zandt gestopt met voetballen naar aanleiding van een zware enkelblessure.

Dhr. J. Brontsema (stukje volgt).

Dhr. Pijper is lid sinds 1960 en heeft 24 jaar gevoetbald. Door blessures is hij in 1984 gestopt met voetballen. In 1994 werd dhr. Pijper gevraagd om toe te treden tot het bestuur. Hij hield zich bezig met kantinezaken, was contactpersoon van de gemeente en hij is betrokken geweest bij de aanleg van het kunstgrasveld. Tevens was hij gastheer. Dhr. Pijper was t/m 2018 bestuurslid. Tot op heden is de heer Pijper de coordinator van de onderhoudscommissie en speelt een belangrijke rol in de realisatie inclusief verduurzaming van het nieuwe clubgebouw, dat in 2023 wordt opgeleverd.

Mw. Ria van Kooten-Buitenwerf heeft ontelbare verdiensten voor Poolster verricht en nog steeds is ze zeer actief betrokken. Als jeugdleidster van de pupillen heeft ze jarenlang de jongste leden op een leuke manier kennis laten maken met de voetbalsport. Na 20 jaar vond ze het tijd om te stoppen als leidster. Naast het jeugdleiderschap zorgde ze voor het regelen van de schoonmaak kantine en gebouw, draaide kantinediensten, stelde roosters op, was betrokken bij de redactie van het vroegere clubblad: “de Spetter”. Vele jaren heeft ze een actieve rol in de activiteitencommissie. Bestuurlijk was ze ruim 13 jaar actief, vanaf 8 oktober 2001 tot 2015 waarin de laatste periode, van 2012 tot 2015, zelfs de voorzittershamer hanteerde. Mw. van Kooten-Buitenwerf ontving het erelidmaatschap tijdens het 90-jarig jubileum op 1 juli 2023.

Dhr. Alje Boer nam de rol van jeugdvoorzitter op zich en trad toe in het bestuur van Poolster op 25 oktober 1999. Hanteerde wekelijks de fluit bij jeugd en senioren en zorgde zo dat anderen konden voetballen. Was actief als penningmeester van de vereniging en wist er vooral voor te zorgen dat er nagenoeg geen achterstanden waren in betaling van contributie. Dit was te danken aan zijn volharding om steeds de betreffende mensen te bellen en/of aan te spreken. Hij nam met zijn financiële achtergrond plaats in de sponsorcommissie waar hij zorgde voor de afhandeling van de contracten en ook hier de betaling van sponsorgelden in de gaten hield. Na bijna 20 jaar trad de heer Boer uit het bestuur maar ook hij bleef betrokken en nam plaats in een commissie, op het moment dat Poolster door een moeilijke periode ging en bestuurlijk veel moest worden uitgezocht en heropbouw noodzakelijk was. De heer Boer werd tijdens het jubileum op 1 juli 2023 geeerd middels het erelidmaatschap.