Close

Automatische incasso 2023-2024!

Beste leden, donateurs,

De voetbalvereniging Poolster biedt vanaf dit seizoen de mogelijkheid om middels “automatische incasso” te betalen. Het bestuur geeft hier zelfs de voorkeur aan! We willen u daarom ook vragen om betalingen vanaf volgend seizoen middels “automatische “incasso” te laten verlopen indien u dit nog niet doet. Het is hiervoor noodzakelijk om een machtiging aan de vereniging te geven om de contributie automatisch te incasseren. Hiervoor moet u onderstaand formulier invullen. Dit formulier kunt u vervolgens inleveren bij de voetbalvereniging. Dit kan in de brievenbus in de gang van de kleedkamers. Lukt het niet om het formulier daar in te leveren, dan kunt u deze ook inleveren aan de Vlasakker 4 te Spijk, Hereweg 24 te Bierum of mailen naar: penningmeester@vvpoolster.nl

Het formulier voor “automatische incasso”, moet voor ieder lid worden ingevuld. Heeft u bijvoorbeeld 2 kinderen, dan dient u ook 2 formulieren te ondertekenen. De formulieren zullen ook in de kantine aanwezig zijn, zodat u het formulier daar ter plekke in kunt vullen. We hopen van harte dat veel leden van deze mogelijkheid gebruik maken!

Wilt u het formulier uiterlijk 15 juli inleveren? Het eerste incasso-moment is eind augustus.

N.B.:
Op de laatste ALV is met instemming van de leden besloten dat er een administratieve toeslag van €10,- komt wanneer u uiterlijk 31 augustus niet uw volledige contributie heeft betaald. Indien u volgend seizoen uw contributie in termijnen wil betalen en daarvoor geen extra toeslag daarvoor wilt betalen, zult u via automatische incasso moeten betalen.

Formulier: Automatische Incasso vvp 2023