Close

Belangrijk bericht voor leden (contributie)

Bericht aan de leden vv Poolster

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering vv poolster is besloten tot wijziging

contributiegelden m.b.t. ander  leeftijdgrenzen. Dit ook mede vanwege normen KNVB .

 

M.i.v dit seizoen ( 01 juli 2017 tm 30 juni 2018)

 

Per seizoen

leeftijd tot en met 12 jaar                                          €             75,00

Van 13 jaar tot en met 18 jaar                                   €             111,00

Van 19 jaar en ouder                                                 €             186,00

Desbetreffende bedragen zijn inclusief kledingsfonds.

Indien desbetreffende leeftijd is bereikt zal m.i.v. de volgende maand het verhoogde bedrag gaan gelden.

 

Bestuur v.v. Poolster