Close

Bericht contributie

 

Betreft: Algemene brief

 

Beste leden v.v. Poolster,

Tijdens de  Algemene Ledenvergadering van het vorig seizoen is door de leden toestemming gegeven om de contributiegelden van onze vereniging vooraf (begin v.h. seizoen) te voldoen.

Het vooraf voldoen van de contributie is ook bij andere verenigingen gebruikelijk en bovendien draagt het bij aan een gedeeltelijke oplossing aan de forse liquidteitsdippen, welke onze vereniging kent in o.a. de zomer- en winterperiode.

Wij hebben een ieder lid per brief eind vorig jaar hiervan in kennis gesteld.

Nu moeten wij helaas , na twee maanden in het nieuwe seizoen, constateren dat menig lid hier (nog) geen gehoor aan heeft gegeven. Uiteraard zal de afgelopen vakantieperiode hierin ook een rol spelen bij u allen.

Wij vragen u derhalve vriendelijk deze maand in uw administratie te duiken, en het eventueel in uw geval nog verschuldigde contributiebedrag seizoen 2016 – 2017 per maand ( opdracht telebankieren door uzelf ) vooraf te voldoen .

Tevens is het mogelijk om het totale jaarlijkse bedrag vooraf in één keer te voldoen.

IBAN :NL31SNSB0904002837

Jaarlijkse contributie  leden seizoen 2016 – 2017

Leeftijd Contributie per seizoen
6 t/m 11 jaar € 75,00
12 t/m 17 € 111,00
18 jaar en ouder € 186,00

Bovenstaande bedragen zijn inclusief het kledingfonds.

Onze penningmeester zal dit proces bewaken. Mochten wij eind september in deze gevallen nog geen gelden hebben ontvangen zullen wij over moeten gaan tot het persoonlijk aanschrijven van deze leden.

Met vriendelijke groet,
Bestuur v.v. Poolster