Close

Bericht van het bestuur

Geachte leden,
Op 14 juli j.l. heb ik namens het bestuur het onderstaande laten plaatsen op onze website, namelijk:

Geachte leden,
Het bestuur van v.v. Poolster heeft kennis genomen van het besluit van de algemene ledenvergadering van Christelijke Gymnastiek Verenging Spijk (CGVS) dat zij hun vereniging gaan opheffen. Het bestuur van v.v. Poolster is van mening dat wij als voetbalvereniging onze verantwoording moeten nemen om de sportvoorziening in Spijk te waarborgen. Dit houdt concreet in dat wij als bestuur een besluit hebben genomen om voetbalvereniging Poolster te wijzigen in sportvereniging Poolster. Dit laatste moet natuurlijk worden bekrachtigd door de algemene ledenvergadering van v.v. Poolster. Donderdag 14 juli is er weer een vergadering van CGVS waar de leden wordt voorgesteld om de weg in te slaan die het bestuur van v.v. Poolster voorstelt. Indien deze weg wordt omarmd dan schrijft het bestuur van v.v. Poolster een algemene ledenvergadering uit om de leden van v.v. Poolster voor te stellen om een sportvereniging Poolster te worden. De verdere toelichting en het toekomstperspectief wordt op deze vergadering vanzelfsprekend toegelicht.

Hartelijke groet,
Het Bestuur
Voorzitter 
Edward Stulp

DE STAND VAN ZAKEN:
Het bestuur heeft besloten dat wij op korte termijn geen algemene ledenvergadering uit schrijven, maar dat de voorbereidende werkzaamheden wel gedaan moeten worden. Dit betekent dat het bestuur een oplossing gaat zoeken om de gymsport binnen Spijk tussen September en December 2016 te behouden en wat nog NIET onder de formele verantwoordelijkheid van vv Poolster valt.

Om concreet te komen tot een sportclub Poolster hebben wij meer tijd nodig om met een goed voorstel naar de algemene ledenvergadering te komen. Daarom vragen wij hiervoor uw begrip. De lijn van het bestuur is om per 1 januari 2017 alles gerealiseerd te hebben onder voorbehoud van goedkeuring algemene ledenvergadering. Indien er leden zijn die hun ideeën of bedenkingen willen mededelen dan vernemen wij het graag via de mail, zodat wij deze kunnen meenemen in ons voorstel richting de algemene ledenvergadering.

De communicatie naar buiten gebruiken we de naam ‘Gymvereniging Poolster i.o’. De reden om op deze manier te communiceren ligt in het feit dat wij als bestuur een tweesporen beleid hebben, namelijk als de ALV akkoord gaat per 1 januari 2017 Sportclub of Sportvereniging Poolster en indien de ALV niet akkoord gaat wordt er een mogelijke nieuwe vereniging per 1 januari 2017 opgericht.

Hopend u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Bestuur vv Poolster
Voorzitter Edward Stulp