Close

Eénmalige verplaatsing traditionele 12-uurs kaartmarathon v.v. Poolster (29-12-2015)

In verband met ziekte van hoofdorganisator Gerhard Olinga is besloten door de plaatsvervangende organisatie om eenmalig de kaartmarathon te organiseren in 'Café Keilhoes' te Holwierde.  De datum blijft 29-12-2015.

De traditionele tweewekelijkse kaart- en sjoelavonden zullen uiteraard normaal in de kantine blijven plaatsvinden.

Voor informatie kunt u zich wenden tot Ingrid Keizer  telnr:  0596-591320

Gerhard is momenteel herstellende .

v.v Poolster wenst Gerhard van harte beterschap en hopen hem snel weer op onze velden te mogen begroeten.

Wij zijn reeds bij hem op ziekenbezoek geweest.

Bestuur v.v. Poolster