Close

Gift kaart- en sjoelclub aan Club van €20

Namens de kaart- en sjoelclub van de v.v. Poolster overhandigde mede organisator Gerhard Olinga kortgeleden een bedrag van € 240,00 aan de "Club van 20". Het afgelopen seizoen werden regelmatig in de voetbalkantine door zo'n 20 kaarters en ongeveer 8 sjoelliefhebbers op een gezellige en sportieve manier om de punten gestreden. Als blijk van waardering voor het werk van de "Club van 20" werd besloten tot het geven van dit bedrag. Het is een mooie aanzet om met elkaar wederom ook het komende seizoen een doelstelling te kunnen realiseren. Namens de commissieleden van de "Club van 20" en het bestuur van v.v. Poolster bedanken we de organisatie, en indirect, de deelnemers aan de kaart- en sjoelavonden. Mensen, bedankt !! Wij zullen u op de hoogte houden van onze nieuwe doelstelling voor het komend seizoen !

Namens de "Club van 20"

Erwin Bos

Shirt Club van 20