Close

Gift Sjoel- en klaverjasgroep

Even als het vorig seizoen heeft onze vereniging ook dit jaar een gift ad € 150,00 mogen ontvangen van de Poolster sjoel- en klaverjasgroep. Organisator Gerard Olinga overhandigde het bedrag aan onze penningmeester in het bijzijn van bestuurslid Eltje Pijper. De wens van Gerard is dat het bedrag wordt besteedt aan de club van 20.Aangezien het vorige doel (aanschaf Tv met monitoren ) inmiddels is gerealiseerd betekent dit een eerste bijdrage voor een nieuw doel.

Sjoelers(sters) , kaarters (sters ) bedankt !!

Namens het bestuur en organisatie club van 20.