Close

Herhaalde oproep pasfoto’s spelerspassen (SPOED)

e volgende spelers worden verzocht om zo spoedig mogelijk een pasfoto in te leveren. De pasfoto zal worden bevestigd op het aanvraagformulier spelerspas van de KNVB en wordt een nieuwe of vervangende pas aangevraagd.

Zorgt u voor een pasfoto van normaal formaat volgens geldende wettelijke regels. Het hoofd van de spelers op de foto mag niet groter zijn dan 26mm breedte en 34 mm hoogte omdat het in een kader moet passen

Een vervangende pas is benodigd voor :

MFVK19P Breedijk, S.  15-12-2000 prolongatie (04-07-2015)
MMTN78I Koning, G.M.  17-03-2000 prolongatie (04-07-2015)
FYRS68X Stoppels, P.H.  23-10-1995 prolongatie (27-06-2015)
MDKC42O Tabak, D.  29-04-1999 prolongatie (01-08-2015)

Een nieuwe pas moet worden aangevraagd voor:

GJZH60K Wiersema, N.  02-10-1996 initieel (08-10-2016)

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te zorgen voor het inleveren van uw pasfoto. Indien geen pasfoto wordt ingeleverd, kan geen spelerspas worden aangevraagd en uiteindelijk kan de spelers niet aan wedstrijden deelnemen.

Inleveren graag in gesloten enveloppe, voorzien van naam speler met geboortedatum, bij :

P. Kooistra, Hoofdweg-Zuid 13 in Spijk.