Close

Ingezonden stuk: Gestopt

Zoals velen van jullie misschien al wel gehoord of vernomen hebben is dat ik gestopt ben bij VV Poolster. In een van de afsluitende gesprekken met het bestuur is er besloten dat ik de reden van stoppen zal toelichten door middel van dit berichtje.

Ondanks dat ik de laatste maanden op een goede manier met het bestuur heb samengewerkt en zij mij mooie kansen hebben aangeboden voor in de toekomst heb ik besloten om te stoppen.

Dit omdat ik niet geheel achter het aanstellen van een Commissie stond die moet gaan zorgen voor een voltallig bestuur. Tuurlijk ben ik van mening dat er zo snel mogelijk een voltallig bestuur moet komen. Maar een dorpsclub als Poolster waar er meer dan 70 mensen op een zomerse ALV komen, daar moeten toch 5 à 6 mensen tussen zitten die niet alleen een mening hebben maar ook de daadkracht om het als volwassenen met elkaar op te pakken en alle potentie die er in de club zit eruit te halen.

Ook vond ik het moeilijk om om te gaan met mensen die overal een mening over hadden, maar vervolgens niet met een oplossing kwamen of niet de daadkracht om mee te helpen. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar je hoeft ook niet altijd overal tegen aan te trappen. Er is altijd een middenweg waar je vervolgens veel meer mee bereikt. Ik denk ook dat daar de oplossing ligt om gezamenlijk van Poolster weer een mooie gezonde dorpsclub te maken. Ga gezamenlijk gesprekken aan, spreek persoonlijk de personen aan waar je eventuele klachten over hebt, zorg dat je niet alleen naast het veld je mening geeft maar deel ook oplossing, complimenten of stel je kwaliteiten beschikbaar.

Ik heb de hoop dat de nieuwe weg die het bestuur heeft ingezet en waarbij ik ook mijn bijdrage aan heb mogen leveren een succesvolle eindbestemming heeft. Dat er snel een voltallig complementair bestuur is. En dat er snel weer alleen maar over voetbal gepraat kan worden langs de zijlijn!

Mij kom je vast en zeker nog wel eens langs de lijnen tegen!

Pieter Stoppels