Close

Inloopmoment

Beste leden en ouders/verzorgers van leden,

Voorafgaand aan de bestuursvergadering van 11 maart jl. heeft het eerste inloopmoment plaatsgevonden. Het bestuur heeft dit als zeer positief ervaren en er zijn verbeterpunten aangedragen waarmee wij aan de slag zijn gegaan.

Maandag 1 april as is er weer een bestuursvergadering. Ook deze keer is er een inloopmoment.

U bent welkom van 19.15 uur tot 19.45 uur. De vergadering wordt gehouden in de bestuurskamer. Wilt u een vraag stellen, wilt u een onderwerp bespreken of zijn er wellicht zorgen. Schroom niet en maak gebruik van het inloopmoment.

Uiteraard kunt ook op andere manieren contact met bestuursleden zoeken. U kunt dit doen via de mail secretarispoolster@gmail.com, of u kunt één van ons aanspreken op het voetbalveld. Wij stellen uw bijdrage zeer op prijs.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur.