De jeugdcommissie is opgegaan in de technische commissie. Verdere informatie volgt.

U  kunt contact opnemen via tc@vvpoolster.nl