Close

Nationale Vrijwilligersdag – 7 december

"Vrijwilligers zijn het cement van onze vereniging en daarom wil v.v. Poolster deze mensen graag bedankten en in het zonnetje zetten door ze een speciale avond aan te bieden". Dit doen wij jaarlijks als blijk van waardering voor hun inzet voor onze vereniging.

Op de Nationale Vrijwilligersdag, donderdag 7 december, schenkt v.v. Poolster aandacht aan haar vrijwilligers door even stil te staan bij het feit dat het niet vanzelfsprekend is. Deze bijzondere groep 'medewerkers' levert dagelijks een belangrijke bijdrage aan onze vereniging door onze leden en gasten plezier te laten beleven aan hun sport binnen onze vereniging.

Vrijwilligers vervullen een bijzondere en onmisbare rol binnen v.v. Poolster. Niet alleen zijn ze een verrijking voor v.v. Poolster, maar zeker voor onze sportbeoefenaars. Ze ondernemen activiteiten, geven trainingen, staan achter de bar, zijn scheidsrechter, etc. of zijn net die paar benodigde extra handen voor onze leden.

Je kunt niet te vaak stil staan bij deze waardevolle mensen, maar we moeten helaas ook constateren dat het vaak op dezelfde schouder komt te liggen. Daarom is deze dag een mooie aftrap om namens het bestuur aan te kondigen dat wij gericht vrijwilligersbeleid gaan doorvoeren. Dit betekent dat wij actief onze leden, ouders/verzorgers gaan benaderen wat zij kunnen en willen doen in kleine behapbare stukjes voor onze voetbalvereniging.

Nogmaals willen wij speciaal op deze dag al onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet.

Het Bestuur.