Close

Nieuw kassasysteem kantine v.v. Poolster

Onze vereniging maakt stappen . Ondanks dat we helaas sportief een stapje  terug moeten doen op het veld wordt verder gedacht richting de toekomst. Onlangs werden de plannnen van de aanleg van het kunstgrasveld openbaar en nu kunnen wij u mededelen dat binnenkort onze kantine zal worden voorzien van een nieuw kassa-  en voorraadsysteem.

.Na informatie bij  omliggende vereningen te hebben opgedaan ( o.a. Corenos ) die het systeem reeds hanteren is gebleken dat hier louter positieve berichten werden geuit.

Le Credit Sportif is de naam van de leverancier.
U hebt straks ook de mogelijkheid om te pinnen.

Wij denken hiermee een stuk gemak voor onze bezoekers en zorgvuldigheidvoor onze verenging te bewerkstellingen .

Namens het bestuur
Alje Boer
Penningmeester.