Close

Nieuwe strafcodes amateurvoetbal

Video’s, illustraties en instructies nieuwe strafcodes

Tot dusver konden scheidsrechters bij het invullen van het wedstrijdformulier kiezen uit 46 strafcodes; twintig voor gele kaarten, 26 voor rode kaarten. Vanaf 2014/’15 worden alle gele kaarten ondergebracht in één strafcode, voor de directe rode kaarten bestaan zes codes en daarnaast is er de code ‘Overige overtredingen begaan door teamofficials’. Dit maakt een totaal van (nu nog maar) acht.

De acht strafcodes op een rij

Strafcode 1: Gele kaart
Strafcode 2: Onreglementair voorkomen van een doelpunt of ontnemen van een duidelijke scoringskans
Strafcode 3: Ernstig gemeen spel (tijdens een duel om de bal)
Strafcode 4: Gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal)
Strafcode 5: Beledigen
Strafcode 6: Bedreigen
Strafcode 7: Spuwen
Strafcode 8: Overige overtredingen begaan door teamofficials

Video’s en illustraties

Deze PDF en deze PDF in A4-formaat met een grafisch overzicht van de codes kunnen verenigingen, scheidsrechters en andere betrokkenen printen, bijvoorbeeld om (eventueel gevouwen) bij zich te steken. Daarnaast is er van elke strafcode voor een rode kaart (codes 2 tot en met 8) een video met wedstrijdbeelden die de bijbehorende soort overtredingen verduidelijken, zie onderaan dit artikel.

Eenvoudiger, sneller en herkenbaarder

In aanvulling op de acht codes zijn er op het digitale wedstrijdformulier (DWF) eenvoudig in te vullen, gesloten vragenlijsten, waarna er een doorgaans voldoende helder beeld ontstaat van de bijbehorende overtreding. Hierdoor worden er voor de meeste overtredingen geen aanvullende rapportages van (assistent-)scheidsrechters meer verlangd.
Bovendien sluiten de benamingen van de nieuwe strafcodes beter aan bij het herkenbare (spelregel)taalgebruik uit de Spelregels veldvoetbal en zaalvoetbal.

Handleidingen en invullen vragenlijsten

De aanpassingen in het DWF staan beschreven in de paragrafen 5.4.3 en 5.5.5 - 5.5.10 van de handleiding DWF.

KNVB-scheidsrechters beantwoorden de vragenlijsten in het Official Portaal (OP). Zie paragraaf 3.3.6 van de handleiding OP.

Verenigingsscheidsrechters vullen de vragenlijsten in binnen het DWF. Zie hiervoor paragraaf 5.5.10 van de handleiding DWF.

Ook voor het zaalvoetbal

De vereenvoudigingen maken het voor scheidsrechters sneller en makkelijker om op het DWF de juiste strafcodes in te vullen. De(zelfde) codes zijn ook van toepassing op het zaalvoetbal, maar aangezien in de zaal het DWF nog niet (volledig) is geïntroduceerd, is het nog niet mogelijk om de (digitale) vragenlijsten voor alle klassen toe te passen.

Daarom behoren zaalscheidsrechters, met uitzondering van de Eredivisie zaalvoetbal mannen, Eredivisie zaalvoetbal vrouwen en de Eerste divisie zaalvoetbal mannen, nog wel een schriftelijk rapport in te leveren.

Scoreblokjes en overige toelichting

Let op: de KNVB geeft eerst nog de huidige voorraad scoreblokjes uit met daarin nog de vermelding van de oude (46) codes. De scheidsrechters ontvangen dus voorlopig nog geen nieuw scoreblokje, maar kunnen wel deze PDF met de nieuwe codes op een rij downloaden en printen, om deze zelf te bevestigen over de oude codes heen. Verder is er zoals eerder in dit bericht vermeld de online instructieflyer met illustraties van de nieuwe strafcodes, die scheidsrechters en anderen kunnen printen en bij zich steken.

Q&A en toelichting per strafcode

In deze PDF vind je de uitgebreide toelichting per strafcode.

Zie ook dit artikel inclusief Q&A over de in totaal drie wezenlijke veranderingen binnen tuchtzaken amateurvoetbal.

Zijn er ondanks deze uitleg en instructies nog onduidelijkheden, dan kunnen verenigingen en scheidsrechters zich richten tot het KNVB-district.

De video van strafcode 2 is in dit artikel te zien. De andere video's zijn via onderstaande links te bekijken:

http://www.knvb.nl/nieuws/35854/video-s-illustraties-en-instructies-nieuwe-strafcodes