Close

Nieuws uit het bestuur (april 2019)

Op maandag 1 april heeft het bestuur een vergadering gehouden. Tijdens deze vergadering zijn weer veel zaken besproken en een aantal zaken willen wij graag met u/jullie, de leden van vv Poolster, delen.

Voorafgaand aan de bestuursvergadering hebben leden/ouders gebruik gemaakt van het inloopmoment. Op de aandachtspunten die zijn aangedragen zal het bestuur actie ondernemen. Er zijn nu twee inloopmomenten geweest, het bestuur ervaart het als zeer positief en dat wordt ook aangegeven door degenen die het inloopmoment bezocht hebben.

De volgende bestuursvergadering staat gepland voor woensdag 8 mei. Vanaf 19.15 uur tot 19.45 uur heeft u de mogelijkheid om bij het bestuur naar binnen te lopen. De vergadering wordt gehouden in de bestuurskamer. Wilt u een vraag stellen, wilt u een onderwerp bespreken of zijn er wellicht zorgen. Schroom niet en maak gebruik van het inloopmoment. Uiteraard kunt ook op andere manieren contact met bestuursleden zoeken. U kunt ons aanspreken op het voetbalveld of een bericht sturen naar secretarispoolster@gmail.com. Wij stellen uw bijdrage zeer op prijs.

Om de website uitnodigend te maken is de redactie op zoek naar wedstrijdverslagen of andere leuke stukjes tekst voor op de site. Staat u langs de lijn een wedstrijd te kijken en vindt u het leuk om hierover te schrijven. Mail dan naar website@vvpoolster.nl

Naast de zaterdag is de kantine ook geopend op de donderdagavond. Helaas is heel lastig om de kantinebezetting op de donderdag rond te krijgen. Het probleem is zo nijpend dat het niet onwaarschijnlijk is dat de kantine op een donderdagavond gesloten blijft. Uiteraard is dat absoluut niet de bedoeling maar nood breekt wet op een gegeven moment. Zijn er leden die het leuk lijkt om af en toe een bardienst te draaien. Eventueel aansluitend op de training. Of ken je iemand buiten Poolster die een bardienst zou willen draaien meld je dan bij Tina Vegter, bestuurslid kantinezaken.

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het volgende seizoen. De indeling van de teams is elk jaar een lastige opgave, vooral binnen de jeugdafdeling. Dit heeft mede te maken de grootte van de vereniging. Poolster heeft van 1 t/m 17 juni de mogelijkheid om de verschillende teams aan te melden bij de KNVB. Uiterlijk 25 mei wordt de definitieve teamindeling bekend gemaakt.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur