Close

Nieuws uit het bestuur (maart 2019)

Op maandag 11 maart heeft het bestuur een vergadering gehouden. Tijdens deze vergadering zijn weer veel zaken besproken en een aantal zaken willen wij graag met u/jullie, de leden van vv Poolster, delen.

Voorafgaand aan de bestuursvergadering hebben leden en ouders gebruik gemaakt van het inloopmoment. Het bestuur heeft dit zeer positief ontvangen en er zijn verbeterpunten aangedragen waar wij mee aan de slag gaan. De volgende bestuursvergadering staat gepland voor maandag 1 april. Van 19.15 uur tot 19.45 uur heeft u de mogelijkheid om bij het bestuur naar binnen te lopen. De vergadering wordt gehouden in de bestuurskamer. Wilt u een vraag stellen, wilt u een onderwerp bespreken of zijn er wellicht zorgen. Schroom niet en maak gebruik van het inloopmoment. Uiteraard kunt ook op andere manieren contact met bestuursleden zoeken. Aanspreken op het voetbalveld of via de mail secretarispoolster@gmail.com Wij stellen uw bijdrage zeer op prijs.

Inmiddels zijn de keeperstrainingen onder leiding van Tonnie Meijer van Keepersklas van start gegaan. De jongens en meiden zijn enthousiast en leren veel. Zet hem op! Keepers zijn ontzettend belangrijk voor een voetbalteam.

Er wordt gewerkt aan nieuwe aanmeldingsformulieren voor nieuwe leden. Het aanmeldingsformulier zal zo opgesteld worden dat het voldoet aan de eisen van de AVG (privacy wet). Twee bestuursleden hebben kort geleden een bijeenkomst bijgewoond welke acties er uitgevoerd dienen te worden in het kader van de AVG.

Het bestuur heeft afspraken rondom lief & leed vastgesteld. Welke acties onderneemt het bestuur bij huwelijk, geboorte, ziekte, blessures en overlijden van leden en vrijwilligers.

De komende maanden wordt in het bestuur gewerkt aan de functieomschrijvingen van de verschillende functies binnen de vereniging. Het is de bedoeling dat in juni de functieomschrijvingen worden vastgesteld.

Er heeft, zoals vermeld in februari, een inventarisatie plaats gevonden bij de teams wie het leuk lijkt om spelleider of scheidsrechter te worden. Dit traject wordt begeleid door Roelf Folkersma, Wiep Hofstee, Peter van Kooten en Klaas Kooistra. Roelf Folkersma heeft het traject ook bij vv Holwierde doorlopen. Dit heeft een groep van circa 20 personen opgeleverd. Lijkt het u als ouder leuk om deel te nemen aan dit traject en bent u nog niet benaderd neem dan vooral contact met één van bovengenoemde personen
Binnenkort hoort u meer over het traject rondom scheidsrechters en spelleiders. Houdt hiervoor de site ook goed in de gaten.

Er vindt op korte termijn een gesprek plaats met het bestuur, seniorencommissie en leden van de verschillende elftallen. Het gesprek zal gaan over de wensen en de indeling van de seniorenelftallen op hoofdlijnen. Er kunnen verschillende wensen en belangen zijn van verschillende groepen spelers. Om dit goed in kaart te brengen gaan we als bestuur in gesprek met jullie. Niet over elkaar spreken maar met elkaar spreken. Een vereniging als Poolster is niet zodanig groot dat alle wensen voor elftalindeling mogelijk is maar samen moeten we er toch uit kunnen komen. En er samen voor zorgen dat Poolster een fijne voetbalclub is en waar plezier voorop staat.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur