Close

Nieuws van het bestuur, nov. 2022

Nieuwbouw
De voorbereidingen van de nieuwbouw zijn in volle gang. De kantine is inmiddels afgebroken en “het dijkje” is inmiddels ook verdwenen. Een heel andere kijk! We willen een ieder er nogmaals op attent maken om de juiste route naar de velden te nemen. Dat betekent dus dat je langs de tennisbaan moet lopen om op de velden te komen. Aankomende week wordt er 3 dagen geheid. Op dinsdagmiddag 28 november zal dit worden gevierd, samen met wethouder Jan Menninga en andere mensen van de gemeente, Poolster en de school.

Algemene Leden Vergadering
Op woensdag 16 november hebben we onze jaarlijkse Leden Vergadering gehouden in Kindcentrum `t Maar. Er waren ruim 20 leden aanwezig. Tijdens deze vergadering werd Renate Oldenburger bedankt voor haar inzet. Zij was niet meer herkiesbaar. We zijn blij dat André van Gennip toegetreden is tot het bestuur van de V.V. Poolster. Tijdens deze avond zijn er o.a. dingen besproken die goed gaan en zaken die beter kunnen. We nemen dit als bestuur mee en zullen hier werk van maken. Zo zal er aankomende week al een overleg zijn met senioren over bepaalde punten.

Pepernotenactie
Alle jeugdleden hebben inmiddels 5 zakjes pepernoten meegekregen om te verkopen. We hopen dat de actie weer net zo`n groot succes is als vorig jaar. Het geld komt ten goede aan de jeugdafdeling. Denk hierbij aan het kamp, Sinterklaas, eieren zoeken, oudjaarstoernooi, enz.

25 vrijwilligers naar Easytoys
Vanavond (27-11-2002) gaan 25 vrijwilligers van 17.00 tot 23.00 uur in het magazijn van Easytoys werken. De club krijgt hiervoor een mooi bedrag. Dit bedrag zullen we gebruiken voor de nieuwbouw.

Club van €20 -> club van €25-
De club van €20- is overgegaan in de club van €25-. In de pot van €20- zat nog bijna €1000- Dit bedrag besteden we aan het toenmalige doel; ballenrekken voor in het materiaalhok. We zullen de rekken pas kopen als de nieuwbouw gereed is. De club van €25- spaart voor een nieuwe geluidsinstallatie voor zowel binnen als buiten. We hopen dat u ook lid wordt van deze club, zodat we ons doel kunnen realiseren.

Nederland doet!
We hebben ons ook dit jaar weer opgegeven voor Nederland Doet. Deze dag zal plaatsvinden op zaterdag 11 maart 2023. We hopen dat er weer veel vrijwilligers zijn die ons op deze ochtend mee willen helpen met allerlei klusjes. U kunt zich aanmelden via onderstaande link.
Klussen bij Poolster | NLdoet
Foto`s: A. van Kooten