Close

Nieuws van het bestuur

Nieuw bestuur
Op 25 maart heeft er een ALV plaatsgevonden waarin acht nieuwe bestuursleden zijn gekozen. De bestuursleden zijn vanaf die datum vol enthousiasme begonnen aan hun werkzaamheden. Het bestuur bestaat uit:

Hendrik Moesker: Voorzitter
Wichert de Wit: Penningmeester
Peter van Kooten: Secretaris
Henk Koerts: Wedstrijdsecretaris        
Frans Ritsema: Bestuurslid
Kees Dijkman: Bestuurslid
Renate Oldenburger: Bestuurslid
Thom Bos: Bestuurslid

Nieuwbouw
Op 8 april hebben we het eerste overleg, samen met de gemeente en afdeling onderwijs over de nieuwbouw gehad. De voetbalvereniging is door vier man vertegenwoordigd, te weten: Eltje Pijper, Kees Dijkman, Hendrik Moesker en Peter van Kooten. Op dit moment zijn we bezig met het verdelen van de vierkante meters. Er wordt nagedacht over de ruimtes. Welke ruimtes missen we op dit moment, welke ruimtes willen we graag groter hebben, enz. Ook wordt er al druk nagedacht over de ligging van de kantine. We hebben aangegeven dat we de kantine graag op een plek willen hebben, waarop je op beide velden kunt uitkijken. Ook wordt er nagedacht over de ligging van de gymzaal. Die zal op een andere plek komen te staan, want die wordt pas afgebroken als de nieuwe gymzaal in gebruik is genomen. De gymzaal zal iets groter worden dan de huidige gymzaal. De afmetingen worden: 22mx14mx5,5m. Er is ook gesproken over een sporthal. Alle partijen zijn het erover eens dat dit financieel niet haalbaar is. Hier is namelijk onderzoek naar gedaan. Er zijn qua tijdspad voor de bouw een aantal scenario`s besproken. Kiezen we ervoor om alles tegelijk af te breken of doen we het in fasen? Alles heeft voor- en nadelen. Hier wordt nu over nagedacht en de verschillende opties worden in de werkgroep, samen met de gemeente en het onderwijs, besproken.  

Veld naast Kindcentrum `t Maar
Zoals u weet, hebben we naast Kindcentrum `t Maar nog een half veld. Volgende week wordt er een begin gemaakt met het herstellen van het veld. Dichtgeslagen grond wordt los gemaakt, ballenvangers en het beugelhek worden geplaatst, het veld wordt op sommige plekken opgehoogd en het veld wordt ingezaaid. Voordat men aan deze werkzaamheden begint, zal men eerst de 2 lichtmasten demonteren. Als bestuur hebben we om verschillende redenen besloten om hier geen lichtmasten te plaatsten. Denk hierbij o.a. aan aansluitingen, kosten en vergunningen.

Nieuwe ALV
Zodra we meer inzicht hebben in alle zaken van de club, beleggen we een nieuwe Algemene Leden Vergadering.

Samenwerking Holwierde
Henk Koerts en Frans Ritsema houden zich voornamelijk bezig met de jeugd en de samenwerking met Holwierde. De samenwerking tussen Poolster en Holwierde van het afgelopen seizoen wordt zéér binnenkort met trainers, leiders, ouders en spelers geëvalueerd.

Commissies
Poolster kent een aantal commissies waarin enthousiaste vrijwilligers zitten die zich o.a. inzetten voor technische zaken, activiteiten, toernooien, onderhoud, enz. Het bestuur probeert z.s.m. met deze commissies een afspraak te maken om onderwerpen te bespreken en natuurlijk om nader kennis met elkaar te maken.