Close

Reanimatiecursus met AED

Sportpark Oldencate is sinds ongeveer 3 jaar in het bezit van een AED apparaat, een Automated External Defibrillator.

De AED is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt voor het reanimeren van een persoon met een circulatiestilstand als gevolg van ventrikelfibrilleren. De AED dient op een geautomatiseerde manier een elektrische schok toe met als doel een gestoord hartritme te stoppen. Dan krijgt de sinusknoop de kans de controle over het hartritme terug te krijgen, waardoor het hart weer in een normaal ritme gaat kloppen.

Een AED wordt ten onrechte wel eens een hartmassageapparaat genoemd. Een AED geeft echter een elektrische schok en geen hartmassages.

Hartmassage (ook wel thoraxcompressie genoemd) is een reanimatiemiddel dat manueel wordt uitgevoerd. Het gebruik van een AED en toedienen van hartmassage zijn elkaar aanvullende hulpmiddelen voor reanimatie van een patiënt met hartstilstand. Het gebruik van hartmassage is echter van levensbelang, ook als een AED tijdens de reanimatie wordt ingezet.

U begrijpt dat het juist kunnen reanimeren alsook de AED op een juiste manier te kunnen gebruiken moet worden geoefend. Minimaal eens per jaar is het raadzaam de handelingen te oefenen. Op woensdag 18 en 25 juni is in de kantine van Poolster geoefend door een aantal vrijwilligers van Poolster maar ook door vrijwilligers van de tennis- en schuttersvereniging, de overige gebruikers van ons sportpark. Zij hebben ook toegang tot de AED wanneer dit noodzakelijk mocht zijn. Gezamenlijk is destijds besloten tot aanschaf, onderhoud en (vervolg)cursussen. Onder leiding van Tjarko Boomgaarden uit Appingedam werden de oefenpoppen voorzien van massages, schokken en een beetje lucht. Hopelijk zullen we de AED nooit hoeven te gebruiken !! Mocht dit wel nodig zijn, weet dan dat er mensen zijn die getraind zijn en je kunnen helpen.

AED 1 AED 2 AED 3 AED 4 AED 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leer reanimeren

In een reanimatiecursus leert u reanimeren en een AED bedienen. U weet daarna hoe u moet handelen bij een hartstilstand. Meld u aan voor een cursus in uw buurt!

De Hartstichting organiseert reanimatiecursussen op ruim 500 locaties in Nederland. Er is altijd wel een cursus bij u in de buurt.

Wat leert u bij een reanimatiecursus?

U krijgt les van een erkend instructeur van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). In slechts 4 uur leert u wat u moet doen bij een hartstilstand.

In de cursus komt aan bod:

  • hoe u hartstilstand herkent en wat u dan als eerste doet
  • hoe u moet reanimeren en in welk tempo
  • hoe u een AED aansluit en bedient

Samen met andere cursisten oefent u alle reanimatiestappen op oefenpoppen en leert u een AED bedienen. Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat.

Kijk ook eens op www.hartstichting.nl