Close

Start bouw nieuwe sportaccommodatie in Spijk.

Op sportpark Oldencate in Spijk komt een nieuwe sportaccommodatie. De bouw hiervan is onlangs gestart. Om dit moment te vieren hebben wethouder Jan Menninga, locatiedirecteur van kindcentrum 't Maar Martha van Dijk, bestuursleden van voetbal- en volleybalvereniging Poolster en Eltje Pijper, die zorg draagt voor de dagelijkse ondersteuning namens de accommodatiecommissie van Poolster vandaag, dinsdag 29 november 2022, één van de heipalen geslagen.

Wethouder Jan Menninga: "In de afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in het sportpark en het terrein er omheen. Zo heeft de voetbalvereniging kunstgrasvelden gekregen en staat het nieuwe Kindcentrum 't Maar op het terrein. Nu gaan we door naar de volgende fase, namelijk de nieuwe sportaccommodatie. Het is goed dat we vandaag hier als partners aandacht aan hebben gegeven. Een mooi moment voor de school, de betrokken sportverenigingen en voor ons als gemeente."

Huidige situatie
Op het sportpark in Spijk staat al een gymzaal. Kindcentrum 't Maar gebruikt de gymzaal overdag voor het bewegingsonderwijs. s' Avonds wordt deze gymzaal gebruikt door de lokale sportverenigingen. Naast de gymzaal staat een sportvoorziening voor v.v. Poolster, bestaande uit kleedruimten en een sportkantine. Op het sportpark komt één nieuwe aardbevingsbestendig huisvesting voor zowel de sportvoorziening, als de nieuwe gymzaal. De oude gymzaal blijft in gebruik tot de nieuwe klaar is.

De nieuwe accommodatie is een cofinanciering
De bouw van de nieuwe (binnensport) accommodatie wordt mogelijk gemaakt dankzij een cofinanciering vanuit het Nationaal Programma Groningen en v.v. Poolster.

Planning:
Sinds 17 oktober zijn een aantal voorbereidende werkzaamheden gestart. Volgens de huidige planning is de nieuwe sportaccommodatie klaar in het najaar van 2023. In het najaar van 2023 zal ook de sloop van de huidige sportaccommodatie plaatsvinden, zodat einde 2023 alle werkzaamheden zijn afgerond.