Close

Terugblik op de 1e seizoenshelft van 2020-2021

Bestuur
In juli zijn de facturen verstuurd aan de leden, de betalingen verlopen goed. We hebben van best een aantal leden gehoord dat ze erg blij zijn met een factuur. Nu is duidelijk wat ze moeten betalen. Aankomende maand gaan we kijken of iedereen op schema zit.

Onder leiding van onze nieuwe hoofdtrainer Jeroen is het 1e elftal goed begonnen aan het seizoen, helaas liggen de wedstrijden er sinds half oktober er al weer uit. Gelukkig is de laatst gespeelde wedstrijd thuis tegen Niekerk gestreamd en kunnen we deze altijd nog terugkijken.

In november zouden we onze jaarlijkse vrijwilligersavond organiseren, we hadden al iets leuks bedacht, maar helaas gooide ook hier corona roet in het eten.

Verder heeft het dagelijks bestuur gesprekken gevoerd met een architect om te praten over onze wensen voor een nieuwe accommodatie. Binnenkort hoor je meer over de nieuwbouwplannen.
Ook zijn we naar de sportvakbeurs geweest, wat vooral mbt de nieuwe accommodatie erg interessant was.

Helaas hebben we in juli afscheid moeten nemen van oud-jeugdleider, oud-bestuurslid en vrijwilliger Kees Werkman en in november bereikte ons het bericht dat oud-speler en trouwe supporter Henk Dijkhuis is overleden. Wij willen beide families nogmaals sterkte wensen in deze moeilijke tijd.

Voor de 1e zaterdag in het nieuwe jaar stond een nieuwjaarstoernooi met nadien een nieuwjaarsreceptie gepland, maar ook dat kan helaas niet doorgaan.

We hopen dat we elkaar binnenkort weer mogen ontmoeten.

Namens het bestuur
Tina


Activiteitencommissie
We hebben in februari een bingo avond georganiseerd. Deze werd heel goed bezocht en we kregen hele enthousiaste reacties na afloop.
Toen kwamen de maatregelen ivm Corona en we konden niets meer organiseren.

We hebben in samenwerking met de activiteitencommissie van Holwierde nog wel een pietentraining geregeld voor onze jongste jeugd. We zijn hiervoor 1 keer bijelkaar geweest in kleine kring en op afstand.
Dit was een groot succes en speelde zich allemaal in de buitenlucht af.
De kinderen gingen trainen met de pieten en kregen na afloop iets lekkers en een cadeautje. Dit werd erg gewaardeerd.

Verder hebben wij niets georganiseerd en wachten we de verdere maatregelen af.

Namens de activiteitencommissie
Ria


Club van 20
De 1e helft van het seizoen kenmerkt zich door het niet doorgaan van wedstrijden (per 12 oktober) en het spelen van wedstrijden zonder publiek (Middelstum uit en Niekerk thuis). Per saldo hebben we 1 wedstrijd met publiek gespeeld, op 26 september thuis tegen vv Amicitia. Daarnaast was er de bekerwedstrijd thuis tegen Holwierde op 29 augustus. Naar aanleiding hiervan hebben de werkzaamheden voor de club van 20 hoofdzakelijk stilgelegen. Er is niet actief naar extra leden gezocht maar het doel (upgrade van het materiaalhok) is ongewijzigd gebleven. Wanneer de huidige beperkingen worden versoepeld en het weer mogelijk is om fysiek elkaar te ontmoeten zullen we als club van 20 weer bij elkaar komen om de eerder opgestelde plannen vorm te gaan geven.

Namens de club van 20
Dennis

Kantinecommissie
Helaas zijn we alweer een aantal maanden gesloten. We waren net weer leuk op weg, hadden al weer wat leuke zaterdagen meegemaakt, maar helaas ligt alles nu weer stil.
We hebben nog gepoogd om wat extra inkomsten te genereren dmv de actie "rondje voor je club" dit heeft geresulteerd in een leuk bedrag.
We hopen snel weer gezelligheid te kunnen bieden.

Namens de kantinecommissie
Tina


Ledencommissie
Samen met de penningmeester hebben we de ledenlijst opgeschoond en gegevens, waar nodig, aangepast.
Ook hebben we een aantal nieuwe leden mogen inschrijven.
Tevens zijn we bezig met een nieuw welkomstformulier. De oude was hopeloos gedateerd en niet meer representatief voor de club.

Namens de ledencommissie
José


Mediacommissie
We proberen regelmatig iets op de media te plaatsen, maar zijn daarbij afhankelijk van wat derden bij ons aanleveren. Mooi en groots was natuurlijk de livestream die mogelijk werd gemaakt door Koen en Julian.
We maken voor de zaterdag een overzicht van de te spelen wedstrijden, ook de uitslagen komen in hetzelfde concept aan bod.
Helaas is er in de coronatijd niet veel nieuws te brengen
Bij deze nog een oproep: vind jij het nou ook leuk om met je team op de media te komen, stuur dan eens wat foto's, al dan niet met een wedstrijdverslag naar de website.

Namens de mediacommissie
Tina

Onderhoudscommissie
Meestal komen we met een aantal vrijwilligers vrijdags ‘smorgens bij elkaar om div. werkzaamheden uit te voeren, zoals schoonhouden rondom veld en kantine, bladeren en onkruid verwijderen.
In het voorjaar hebben we, Joop Bansema, Harm Uilhoorn en E.P. de staan tafels en zitbanken schoongemaakt en voorzien van een nieuwe laagje verf.
Gezamenlijk met Klaas Heuker struiken en bomen gesnoeid rondom sportpark.
In najaar hebben we tent geplaatst op de terras naast de kantine en deze begin december weer afgebroken.
Regelmatig ballen van dak gymgebouw halen na de training en in sloot in struiken kijken of er nog ballen liggen wat regelmatig gebeurd.
Afgelopen september hebben we na overleg met de gemeente en CSO gezamenlijk onkruid van de kunstgrasveld verwijderd.
Iedere maandagmorgen gaat Joop bij de afvalbakken langs om deze te ledigen en de container bij de weg te plaatsen.
Zelf kleine reparaties uitvoeren en evt. doorsturen naar gemeente.
Regelmatig kijken of er nog lekke ballen zijn en deze evt. laten repareren bij Mossel.

Namens de onderhoudscommissie
Eltje

Sponsor commissie vv Poolster
DANK
We hebben allemaal heftige maanden achter de rug door de corona-crisis en nog helaas. Met veel zorgen, verdriet, onmacht, onbegrip en acceptatie. En helaas zitten we er nog steeds midden in wil Poolster iedereen bedanken die de club is blijven steunen in deze moeilijke tijd.

Leden, vrijwilligers, spelers, trainers, ouders: enorm bedankt voor jullie begrip en steun. En jullie hulp door de regels na te leven toen we weer een poosje voorzichtig de wei in mochten!

Een speciaal woord van dank voor onze sponsoren. Die ondanks zorgen om hun eigen bedrijf toch ‘hun’ club bleven ondersteunen. Ook toen de velden leeg waren. Als dank richting onze trouwe sponsoren daarom hierbij ons vriendelijke verzoek om binnenkort eens bewust gebruik te maken van de diensten van deze regionale sponsoren/middenstanders. Koop elders niet wat onze sponsoren jullie bieden.
Kijk op onze site naar de vele sponsoren die Poolster trouw zijn.
Onze speciale dank gaat uit naar klussenbedrijf Timmers en schoonheidssalon mooi bij Saskia, de dames elftal en nieuwe shirts hebben gestoken.
Heel lang konden ze niet worden uitgereikt maar toch in de korte speel periode is er nog een gaatje gevonden, als commissie en bestuur nogmaals onze hartelijke dank.

Ook wij als commissie wensen jullie hele fijn feestdagen en een heel gelukkig en gezond 2021.

Namens de sponsorcommissie
Klaas


Technische Commissie jeugdzaken
Onder leiding van Klaas Jan Moesker heeft de TC de lopende zaken weer opgepakt.

We hebben een avond georganiseerd met ouders van onze jeugdleden over hoe de samenwerking met holwierde verloopt. Dit was een zeer nuttige avond.
Ook heeft de TC van de ST Poolster-Holwierde een avond belegd waarin de leiders en trainers hun zegje hebben mogen doen. De algemene conclusie was dat het na wat opstartproblemen goed loopt. (Notulen van beide avonden zijn op te vragen bij de TC)

We hebben tijdens een overleg met het bestuur besloten dat het belangrijk is om een lijn uit te zetten over waar we naar toe willen, ook is besloten dat we de protocollen gaan vastleggen en processen gaan beschrijven.

Klaas-Jan, Anja, Edwin, Marten Jan, Hjalmar en Jelte


Technische commissie seniorzaken ( kort beknopt overzicht 1e seizoenshelft 20-21)
Seinzoen gestart met een nieuwe trainer Jeroen de Groot nadat in juni in kleine kring ( i.v.m. Corona )afscheid is genomen van Jaap Danhof, en voor de 2e selectie nam Klaas jan Moeskers als trainer de honneurs waar beiden trainers zeker geen onbekenden voor de club.
In september kon er dan toch met de nodige voorzorgsmaatregelen weer gestart worden met de competitie.
Het 1e elftal startte met een uitwedstrijd bij GEO en haalde de eerste punt binnen voor het seizoen, daarna twee keer gewonnen en de laatste wedstrijd voor het wederom sluiten van de competitie i.v.m. Corona werd verloren thuis van Niekerk.
Bij het 1e is Jeroen de Groot de trainer en als begeleiding zijn Meindert Dijkman, Dennis Smit Wietske Biewenga en Klaas Kooistra aanwezig.
Deze laatste wedstrijd was wel uniek er mocht geen publiek bij , maar was rechtstreeks te volgen via een live stream kosteloos mogelijk gemaakt door Koen licht en Geluid.
Poolster 1 stond op de 4e plaats bij het afbreken van de competitie.
Poolster 2 getraind door Klaas Jan Moesker en onder leiding van Sander Dijkman.
Dit elftal bestaat uit het volledig Jo 19 elftal van vorig seizoen aangevuld met enkele senioren.
Ze moeten duidelijk nog aan het senioren voetbal wennen en direct wat sterkere elftallen als tegenstander, en daardoor nog geen punten in de 3 wedstrijden gepakt.
Poolster 3 getraind door Robert Molenberg en als leider Pieter de Weerdt voetballen al wat langer samen , is ok terug te zien in het resultaat en hebben het netjes over drie wedstrijden verdeeld een gewonnen een gelijk gespeeld en een verloren.
Staan daardoor op plaat 7 in de competitie.
Poolster 4 met als leiders J.P. Baar en Robert Vegter , doen het zonder trainer deze ervaren mannen hoef je niets meer te leren.
Staan bij het afbreken van de competitie op de 2e plaats 2 keer gewonnen en een keer gelijk gespeeld.

We wensen jullie als senioren commissie fijne feestdagen en een heel gelukkig en gezond 2021 en hopelijk dat we in 2021 toch nog weer aan het voetballen toe komen.

Namens de Technische Commissie Seniorzaken
Klaas