Close

Terugkoppeling jeugdafdeling

Beste ouders, verzorgers en jeugdleden,

Naar aanleiding van de recente onrust bij de diverse jeugdteams zijn er gesprekken gevoerd met zowel Klaas Stielstra als Pieter Stoppels waarin een ieder zijn verhaal heeft kunnen doen.
Alle neuzen staan nu dezelfde kant op en we willen een frisse start maken om zo meer plezier te kunnen hebben in het trainen, begeleiden en vooral het voetballen!
We hebben Pieter gevraagd om zitting te nemen in de jeugdcommissie. Hierop heeft hij positief gereageerd. De commissie bestaat nu uit Hilko Scholtens, Arjan de Weerdt, Edwin Hoeksema, Pieter Stoppels en Henk Koerts.
Aanspreekpunt op dit moment is Edwin Hoeksema. Bereikbaar via de mail:
We willen aan de slag gaan met het verbeteren van de communicatie in de breedste zin van het woord.
Daarnaast hebben we vooral voor ogen dat het een productieve en positieve toekomst zal zijn voor de jeugd. Samen vooruit kijken en de koers die is uitgezet, vasthouden.
Er zullen een aantal wijzigingen binnen teams en trainingstijden worden doorgevoerd. Dit wordt apart naar desbetreffende teams gecommuniceerd via de mail.

Vriendelijke groeten,
De jeugdcommissie