Close

Tot 1 april geen voetbal

  • ❌| Amateurvoetbal

Alle wedstrijden van veld- en zaalvoetbalverenigingen gaan tot en met 31 maart niet door. Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB: “Wij adviseren alle amateurverenigingen om ook geen trainingen, oefenwedstrijden of andere grote bijeenkomsten te organiseren. We hopen op begrip voor dit lastige besluit en de medewerking van alle clubs om gezamenlijk de competities tot een goed einde te brengen. De komende periode gaan we nadenken over een goede oplossing voor ons amateurvoetbal.”

Uiteraard nemen wij als bestuur onze verantwoordelijkheid en volgen dit advies op.

Gevolg van deze maatregelen is dan ook dat het bestuur heeft moeten besluiten om de ALV niet door te laten gaan vanavond en dat de kantine is gesloten.