Close

Trainingen deze week

Aangezien het veld nog zeer kwetsbaar is naar aanleiding van de vorst en sneeuwval van de afgelopen weken is besloten dat er deze week niet buiten wordt getraind. Ieder team heeft wel de mogelijkheid om in ieder geval één keer binnen te trainen. Nadere informatie volgt via de leiders/trainers.