Close

Nieuws uit het bestuur (februari 2019)

Nieuws van het bestuur maand februari

Op maandag 11 februari heeft het bestuur een vergadering gehouden. Tijdens deze vergadering zijn weer veel zaken besproken en een aantal zaken willen wij graag met u/jullie, de leden van vv Poolster, delen.

Het bestuur heeft het besluit genomen dat de jeugdkeepers van onze vereniging keeperstraining krijgen aangeboden. Het gaat om 10 trainingen tot aan het einde van het seizoen. De keepers krijgen de trainingen verzorgd door de Keepersklas. Er is een proefles gevolgd door de keepers en de reacties hierop waren alleen maar lovend.
Is uw zoon of dochter keeper of ben je dit zelf dan hoor je op zeer korte termijn hier meer over. Het bestuur wenst vanaf deze plek alle keepers heel veel plezier en zet hem op. Zonder keeper geen team!

Er heeft een inventarisatie plaats gevonden bij de teams wie het leuk lijkt om spelleider of scheidsrechter te worden. Dit traject wordt begeleid door Roelf Folkersma, Wiep Hofstee, Peter van Kooten en Klaas Kooistra. Roelf Folkersma heeft het traject ook bij vv Holwierde doorlopen. Dit heeft een groep van circa 20 personen opgeleverd. Het klinkt als een echte inkopper maar zonder een scheidsrechter / spelleider geen wedstrijd. Het bestuur hoopt op een grote deelname aan het traject.

De volgende bestuursvergadering staat gepland voor maandag 11 maart. Vanaf 19.15 uur tot 19.45 uur heeft u de mogelijkheid om bij het bestuur naar binnen te lopen. De vergadering wordt gehouden in de bestuurskamer. Wilt u een vraag stellen, wilt u een onderwerp bespreken of zijn er wellicht zorgen. Schroom niet en maak gebruik van het inloopmoment. Uiteraard kunt u ook op andere manieren contact met bestuursleden zoeken. Aanspreken op het voetbalveld of via de mail secretarispoolster@gmail.com .Wij stellen uw bijdrage zeer op prijs.

Op dit moment bestaat het bestuur uit vier personen: Edward Stulp, Klaas Kooistra, Tina Vegter en Ingrid Stoppels. Daarnaast woont Edwin Hoeksema de vergaderingen bij als aspirant bestuurslid. Het bestuur heeft de wens dat het bestuur uit minimaal 7 leden bestaat. We zullen uitkijken naar goede kandidaten.

Noteer het alvast in uw agenda, op zaterdag 29 juni wordt de jaarafsluiting van dit seizoen gehouden met een feestje.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur