Close

Voorbereidingen nieuwe sportzaal voor Spijk van start

B&W van Delfzijl vraagt de gemeenteraad € 125.000,00 beschikbaar te stellen voor de voorbereidingen van de nieuwe sportzaal op Sportpark Oldencate in Spijk en de vernieuwing van de kleedruimte en de kantinevoorziening van voetbalvereniging Poolster. Inmiddels is een projectgroep opgestart met vertegenwoordigers van het nieuwe kindcentrum en voetbalvereniging Poolster. De verwachting is dat het plan in de loop van 2019 gereed is.

Eerder zijn B&W van Delfzijl en de NAM overeengekomen om naast het bouwen van een nieuw kind-centrum ook een nieuwe sportzaal te bouwen op het terrein van sportpark Oldencate in combinatie met een accommodatie voor Poolster. "De sportvoorziening is enerzijds bedoeld voor het bewegings-onderwijs van de kinderen van het nieuwe kindcentrum, maar ook als nieuwe plek voor voetbalvereniging Poolster", vertelt wethouder Jan Menninga. "Deze combinatie maakt het interessant dat er meer gebruikgemaakt kan worden van de nieuwe sportzaal. Het is belangrijk dat jong en oud kan blijven bewegen, ook in de dorpen rondom Delfzijl."

"Met het krediet kunnen we starten met de planvorming", vult Menninga aan. "Zodra meer bekend is, komt er weer een informatieavond voor inwoners van het dorp. Ook de plannen voor het kind-centrum gaan door." De bestemmingsplannen liggen nu ter inzage. Het B&W besluit wordt op 20 december 2018 voorgelegd aan de gemeenteraad.