Close

Vrijwilligers : BEDANKT !

Afgelopen weekeinde vierden we met elkaar dat onze voetbalvereniging Poolster op 13 juli maar liefst 90 jaren zal mogen worden. Op de dag zelf zorgden vele vrijwilligers ervoor dat, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, deze dag tot een succesvolle uit kon groeien. Met plezier kijken we terug op de viering van ons jubileum en spreken namens het bestuur ons hartelijke dank uit aan een ieder die bij heeft willen dragen aan het festijn. Realiseert u zich dat het niet alleen de werkzaamheden op de bewuste dag zijn geweest maar dat in de maanden voorafgaand aan de happening er vele uren aan voorbereidingen in zijn gaan zitten. En allemaal in het belang van de vereniging waar gelukkig nog veel mensen zich in willen zetten en vrije tijd willen opofferen. Niets dan lof aan een ieder die mee heeft geholpen en waardoor dit een onvergetelijke, geweldige dag heeft kunnen worden. Nogmaals heel veel dank!

 

Als aanvulling publiceren we onderstaand het woord van de voorzitter, zoals dat aan het begin van het feest is gehouden.

 

" 90 jaar v.v. Poolster ; van harte gefeliciteerd! 
Op 13 juli 2023 zal onze vereniging 90 jaar oud worden. Een bijzondere mijlpaal dat de grens van het verleden en de toekomst markeert. Vandaag herdenken we dit middels een jubileumdag.
We heten een ieder van harte welkom op dit jubileumfeest dat we, vanwege de omstandigheden rondom onze nieuwbouw, op deze locatie vieren. Een warm welkom aan onze ereleden! We zijn blij dat u vandaag aanwezig kunt zijn. Helaas hebben we in het afgelopen decennium afscheid moeten nemen van twee van onze ereleden. In 2017 overleed Gerard Buiskool-Leeuwma en
begin dit jaar moesten we afscheid nemen van Eijse Mollema. Echte Poolster mannen waaraan we veel dank zijn verschuldigd.

Zo zijn er meer vrijwilligers die ons zijn ontvallen en veel voor de vereniging hebben betekend. We zullen hier nu geen namen noemen, want we willen niemand vergeten, maar zijn hen eeuwig dankbaar.

Het gaat te ver om nu de hoogte- en dieptepunten van 90 jaar voetbal in Spijk op te gaan sommen. Dat is deels in voorgaande jubilea gedaan en zal ongetwijfeld bij het 100-jarig bestaan uitgebreider gaan plaatsvinden, in welke vorm dan ook. Tijdens de jubileum dag heeft u aan de hand van foto’s op canvasdoeken en een presentatie op het scherm alle decennia voorbij kunnen
zien komen. Onze hartelijke dank voor het vele uitzoek- en selectiewerk. De doeken zullen in ons nieuwe gebouw een prominente plaats gaan krijgen.

Met het nieuwe gebouw noem ik al één van de ijkpunten. Zoals u kunt zien rijst er een nieuw bouwwerk waarin de kantine, kleedkamers en de sporthal samenkomen. Het zal de huidige voorzieningen gaan vervangen en we verwachten in oktober het nieuwe onderkomen feestelijk te kunnen openen. De realisatie van het nieuwe schoolgebouw is voltooid en zo ontstaat een sterk
sportcomplex dat de komende decennia aan de wensen van de tijd voldoet. Ook duurzaamheid is een onderwerp van de laatste jaren en we zijn inmiddels over naar LED veldverlichting. Tevens zullen zonnepanelen op het nieuwe gebouw worden geïnstalleerd.

Wie vroeger had gezegd dat er ooit wedstrijden op een veld van 'plastic' zouden worden gespeeld zou voor gek zijn verklaard. Toch is dit wat ook in Spijk gebeurde door de aanleg van het kunstgrasveld in 2017. Nu is het gemeengoed en de jeugd weet al niet beter. Denkend aan het vroegere trainingsveld, waar je met een beetje regen tot de enkels in de stinkende blubber moest zien een
fatsoenlijk partijspel te spelen of oefeningen te doen, een hele verbetering.

Ook Poolster heeft te maken met een veranderende maatschappij. Het aantal spelers bij de jeugd nam jaarlijks af en het formeren van teams werd steeds lastiger. De interesses zijn anders geworden, er is meer aanbod om de vrije tijd te vullen en ook worden er bijna geen nieuwe huizen in de dorpen gebouwd. Daarom is een samenwerking met Holwierde opgezet, omdat ook daar
hetzelfde probleem aan de orde was. Nu zijn we op een punt dat we hebben besloten om een SJO te starten met een nieuwe naam: PHC’23. Sinds de samenwerking zien we de ledenaantallen weer een beetje uit het dal komen, mede omdat elk kind op het juiste niveau de wedstrijden kan spelen.

Ook de seniorenaantallen staan onder druk. De laatste jaren kunnen we niet meer dan 3 seniorenteams inschrijven waar er ooit maar liefst 6 elftallen de wei in gingen. Toch niet alleen slechte berichten, want steeds meer meisjes en dames vinden de weg naar het voetbalveld, ook hier soms in combinatie met buurtdorp Holwierde. Ook de volleybalclub is onderdeel geworden van de
vereniging en zo gaat de ontwikkeling steeds maar door en dat is ook goed.

Sportief gezien is Poolster een stabiele vereniging. Het vlaggenschip promoveerde, maar moest in 2014 accepteren dat het weer af moest zakken naar de 4e klasse. Gelukkig was talent onderweg via het A-elftal dat een paar keer kampioen werd. Mede daardoor promoveerde Poolster 1 in 2015 in een prachtig tweeluik met v.v. Godlinze via de nacompetitie, weer naar de 3e klasse.
Dat is toch het verhaal van Poolster. De meeste seizoenen speelt het vlaggenschip in de 4e klasse en weet regelmatig, om via de nacompetitie een stapje hoger te gaan, maar kan dit niveau niet lang vasthouden en daalt dan weer af.

Een aantal jeugdteams van Poolster wisten in diverse bekercompetities heel ver te komen, maar moesten accepteren dat een plaats bij de laatste vier het maximale resultaat was. We blijven hoopvol om ooit de beker te winnen!

In 2015 was er ook een memorabel moment voor een belangrijke partner van de vereniging, want Autobedrijf Ter Veer, dat een gloednieuw pand mocht openen, was al 15 jaar lang de hoofdsponsor. En nog steeds prijkt deze naam op de shirts van ons 1e elftal. Daarbij mogen we natuurlijk ook andere sponsoren niet vergeten, want zonder hen wordt het verdraaid lastig om één van onze teams in nieuwe kleding te steken. Onze dank gaat dan ook uit naar de sponsoren die bereid zijn om de vereniging op allerlei manieren te steunen.

Poolster, een gezellige club waar ook met regelmaat leuke activiteiten worden georganiseerd. Is de Sterrit niet altijd iets om naar uit te kijken? Wat dacht u van het kaarten en sjoelen dat al jarenlang wordt gehouden en waar met name de ouderen veel plezier aan beleven. Of de bingoavonden die altijd erg leuk zijn en zelfs online in coronatijd een succes bleken. Niet alleen de activiteiten verdienen de aandacht, maar alle gelederen van de club maken het tot wat we zijn. Een onderhoudscommissie die wekelijks zorgt
dat allerlei technische zaken worden opgepakt en de accommodatie schoon houden, de kantinecommissie die ervoor zorgt dat de inkoop en de bezetting telkens maar weer geregeld wordt. Leiders en trainers die in weer en wind ervoor zorgen dat de trainingen gegeven worden en wedstrijden begeleiden, een mediacommissie die zorgt voor nieuwsitems op de website en social media. Achter de schermen van een vereniging gebeurt heel veel !!

Vele vrijwilligers zetten zich belangeloos in om dit te organiseren en te realiseren. Zonder deze mensen bestaat er simpelweg geen vereniging! Ik spreek dan ook mijn dank uit voor hun inzet al die jaren. Dankzij hen is de club geworden wat het nu is. Ik hoop dat we in de toekomst ook op u kunnen blijven rekenen."