Close

Wij slaan de handen ineen!

Jeugdvoetbal 2020/2021

Ondanks dat wij in de corona-crisis zitten, zijn de voorbereidingen voor volgend seizoen met betrekking tot het jeugdvoetbal in volle gang.

Voetbalvereniging Poolster wil graag het voetbal toegankelijk maken voor alle kinderen ongeacht de leeftijd. Daarnaast willen wij de kwaliteit en continuïteit verbeteren met als doel het spelplezier te vergroten.

Om dit te realiseren zal vanaf het seizoen 2020/2021 de jeugdopleiding van vv Poolster fuseren met de jeugdopleiding van vv Holwierde.

Doelstellingen:
- Bevorderen van instroom
- Voorkomen van uitstroom
- Verhogen van de kwaliteit
- Verhogen van de diversiteit

In deze nieuwe jeugdopleiding mogen de jeugdleden gebruik maken van twee prachtige sportcomplexen in een 50/50 regeling. Om duidelijkheid te creëren zal er in mei 2020 een conceptversie van de teamindeling bekend worden gemaakt en voorgelegd worden aan de ouders en aan de leden van vv Poolster via de algemene ledenvergadering.

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Verdere informatie volgt via de mail, website en Facebook.

Sportieve groet,
namens het bestuur

Edward Stulp
voorzitter vv Poolster

PS De ouders van onze jeugdleden hebben een mail van ons ontvangen. Heeft u nou geen mail ontvangen, dan kan hij in de spam terecht zijn gekomen. Heeft u helemaal geen mail ontvangen stuur ons dan even een berichtje.