Close

Banketstavenactie !!

Woensdag aanstaande, de 26e november dus, komen onze vrijwilligers bij u aan de deur om weer de overheerlijke banketstaven aan de man te brengen. We hopen dat u ook dit jaar weer één of meerdere banketstaven van ons af wilt nemen. U haalt hiermee iets lekkers in huis en steunt tegelijk onze vereniging met uw aankoop. Vanaf 18.30 uur zullen onze mensen langs de diverse straten gaan en we hopen iedereen te kunnen voorzien. De prijzen van onze banketstaven zijn : 1 staaf voor € 2,50 ; 2 stuks voor € 4,50 en 3 stuks voor slechts € 6,00

Wij danken u bij voorbaat voor uw aankoop, dus steun aan de club. Ook onze vrijwilligers danken wij langs deze weg alvast voor hun belangeloze inzet !