De doelstelling voor de Club van €20 is dit keer ; de realisatie van een grote televisie in de kantine, met in het verlengde daarvan een kleiner scherm in bestuurskamer en in de hal van de kleedkamers. De afgelopen maanden zijn commissieleden druk bezig geweest met het uitzoeken van alle  mogelijkheden op allerlei gebieden. Diverse Lees meer